Ochrana osobních údajů na stránkách Festivaly bez zábran

Návštěvní stránek „Festivaly bez zábran“ bere na vědomí a souhlasí, že některé aplikace na stránkách mohou vyžadovat osobní údaje. Návštěvník stránek tímto dává provozovateli stránek, Pivovaru Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 84, 150 00 Praha 5, IČ: 24240711, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 196337 souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o tom, že uživatel je držitele ZTP/P, to za účelem fungování aplikací na stránkách, nebo účasti na akcích pořádaných provozovatelem v rámci webových stránek (např. registrace lístků na festivaly apod., soutěže, ankety), a to na dobu 1 roku od posledního písemného kontaktu. V případě soutěží návštěvník dále též souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na stránkách a neúplné adresy bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích po dobu konání soutěže a vyhlašování výsledků nejvýše však na dobu 2 let od jeho účasti v soutěži.

V případě soutěží návštěvník dále též souhlasí s uvedením svého jména a příjmení na stránkách a neúplné adresy bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích po dobu nejvýše 1 roku. Návštěvník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím smluvních zpracovatelů provozovatele stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Návštěvník má právo svůj souhlas bezplatně odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále má práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Jestliže návštěvník zjistí nebo se bude domnívat, že provozovatel stránek provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení a požádat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li žádost návštěvníka shledána jako oprávněná, pořadatel neprodleně odstraní tento vzniklý stav. Nevyhoví-li provozovatel této žádosti, má návštěvník právo obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se však může návštěvník obrátit i přímo. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem doručení provozovateli a má za následek ukončení účasti v soutěžích, nebo možnost využívat služeb a nabídek webových stránek „Festivaly bez zábran“.

COOKIES

Webové služby a online služby společnosti Pivovary Staropramen s.r.o. mohou používat tzv. cookies. Cookies nám pomáhají při vývoji webu a dávají nám informace o tom, jakým způsobem se uživatel na webových stránkách pohybuje a co hledá.

Cookies jsou malé soubory, které identifikují váš počítač, mobilní telefon nebo jiné zařízení pro náš server. Při vstupu na internetové stránky může být a bude vašemu zařízení automaticky “zaslána” cookie. Mnoho stránek cookies zasílá při každé návštěvě kvůli sledování jejich počtu.

Cookies pouze zaznamenávají, jaké stránky byly navštíveny dotyčným zařízením a jak dlouho návštěva trvala. Uživatelé mají možnost nastavit své počítače tak, aby přijímaly všechny cookies, upozornily je, když cookie přijmou, nebo cookies nepřijímaly vůbec. Těmto uživatelům pak samozřejmě nemohou být poskytnuty určité osobní služby.

JAKÉ DRUHY COOKIES POUŽÍVÁME?

1. cms_session - tento druh cookies je používán pro generaci některých chybových hlášek a v návaznosti na použití internetového prohlížeče. Neuchovávají informace a a jejich životnost končí s uzavřením internetového prohlížeče.

2. wbusession – tyto cookies ukládají informace o tom, jaké informace na našich webových stránkách uživatel vložil. Týka se to data narození, nezbytného pro ověření věku při vstupu na webové stránky, dále v případě zájmu o zasílání newsletteru ukládájí emailovou adresu uživatele. Životnost je 186 dní.

Ani jeden druh cookies neobsahuje tyto data. Obsahují pouze zašifrovaný klíč k databázi, kde jsou informace uloženy.

Používáme zásuvné moduly sociálních sítí Facebook a Google+. Pro informace o provozovatelích sociálních sítí, jejichž moduly jsou na webu využívány, prosím, navštivte sekce ochrany soukromí na těchto odkazech.

I když vždy děláme věci po svém,
cookies na našem webu používat musíme.

Další informace