Partneři projektu

RAJAN EKO s.r.o.

Oficiální výrobce našich přejezdových a nájezdových pásů z recyklovaných plastů (víček) pro pohyb na festivalech. Společnost se zabývá výrobou, prodejem a montáží vybavení hřišť a zahrad, jako jsou např. pískoviště, lavičky a stoly z recyklovaného plastu (ale i jiných materiálů), herní prvky a další výrobky. Společnost se Staropramenem spolupracuje již od r. 2012. Během této doby vybavila dětské hřiště v Ostravě i výcvikový prostor pro asistenční psy organizace Helppes.

O2 ARENA

Pražská O2 arena je jednou z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě. Ročně pojme přes 700 000 návštěvníků a konají se zde desítky sportovních a kulturních akcí. Unikátní pivní hospodářství má zde na starosti pivovar Staropramen. Od roku 2016 ve spolupráci s provozovatelem a majitelem O2 areny, společností Bestsport a.s., také sbíráme víčka pro Festivaly bez Zábran.

REMET, spol. s.r.o.

Společnost REMET, spol. s.r.o. podporuje projekt značky Staropramen výkupem kovových korunek. REMET, spol. s.r.o. je soukromá společnost, která na trhu působí již od roku 1990. Již od tohoto roku je významným odběratelem kovového šrotu a dodavatelem hliníkových slitin a kovových polotovarů. V současnosti je REMET, spol. s r.o., největším výrobcem slévárenských slitin hliníku v České republice. Se společností Staropramen spolupracuje již od r. 2013.

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným nebo kombinovaným postižením. Nadace pomáhá buď přímo nebo ve spolupráci s organizacemi, které poskytují potřebné služby v oblasti vzdělávání, sociální a pracovní rehabilitace, léčebných terapií, bezbariérové dopravy, osobní asistence i volnočasových aktivit. Spolu se Staropramen Festivaly bez zábran připravili třeba pochod nejkrásnějšími místy Prahy ze Stromovky až na Vyšehrad a také aktivity v průběhu letních festivalů.

HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Společnost pivovary Staropramen je od roku 2012 generálním partnerem organizace Helppes, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a společné secvičení až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. V rámci projektu Staropramen Festivaly bez Zábran je jedním z nejaktivnějších sběračů. Pořádá také ukázky výcviku přímo na vybraných festivalech.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Vytváření podmínek tělesně hendikepovaným pro sport a aktivní trávení volného času – to je hlavním pilířem aktivit Sportovního klubu vozíčkářů Praha. A to jak na rekreační, tak vrcholové úrovni. Klub sdružuje více než sto členů v sedmi oddílech: stolní tenis, florbal, lyžování, orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec. Ve spolupráci s SKV Praha jsou realizovány doprovodné aktivity a program v rámci vybraných festivalů, kterých je Staropramen festivaly bez zábran partnerem.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Neboli NRZP ČR je spolkem s působností na celostátní úrovni. Při jednání se státními orgány a veřejnými institucemi zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením. Přispívá také k integraci těchto osob do společnosti a brání také jejich lidská práva. V roce 2016 jsme zahájili spolupráci nejen na bázi osvěty, ale také sběru plastových a kovových víček.