Partneři projektu

RAJAN EKO s.r.o.

Oficiální výrobce našich přejezdových a nájezdových pásů z recyklovaných plastů (víček) pro pohyb na festivalech. Společnost se zabývá výrobou, prodejem a montáží vybavení hřišť a zahrad, jako jsou např. pískoviště, lavičky a stoly z recyklovaného plastu (ale i jiných materiálů), herní prvky a další výrobky. Společnost se Staropramenem spolupracuje již od r. 2012. Během této doby vybavila dětské hřiště v Ostravě i výcvikový prostor pro asistenční psy organizace Helppes.

O2 ARENA

Pražská O2 arena je jednou z nejmodernějších víceúčelových hal v Evropě. Ročně pojme přes 700 000 návštěvníků a konají se zde desítky sportovních a kulturních akcí. Unikátní pivní hospodářství má zde na starosti pivovar Staropramen. Od roku 2016 ve spolupráci s provozovatelem a majitelem O2 areny, společností Bestsport a.s., také sbíráme víčka pro Festivaly bez Zábran.

HELPPES - Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Společnost pivovary Staropramen je od roku 2012 generálním partnerem organizace Helppes, která pomáhá osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Helppes poskytuje komplexní soubor souvisejících služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho výuku a proškolení, předání psa a společné secvičení až po následný servis po celou dobu aktivní služby psa. V rámci projektu Staropramen Festivaly bez Zábran je jedním z nejaktivnějších sběračů. Pořádá také ukázky výcviku přímo na vybraných festivalech.

Sportovní klub vozíčkářů Praha

Vytváření podmínek tělesně hendikepovaným pro sport a aktivní trávení volného času – to je hlavním pilířem aktivit Sportovního klubu vozíčkářů Praha. A to jak na rekreační, tak vrcholové úrovni. Klub sdružuje více než sto členů v sedmi oddílech: stolní tenis, florbal, lyžování, orientační závod, potápění, outdoorový oddíl a tanec. Ve spolupráci s SKV Praha jsou realizovány doprovodné aktivity a program v rámci vybraných festivalů, kterých je Staropramen festivaly bez zábran partnerem.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Neboli NRZP ČR je spolkem s působností na celostátní úrovni. Při jednání se státními orgány a veřejnými institucemi zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením. Přispívá také k integraci těchto osob do společnosti a brání také jejich lidská práva. V roce 2016 jsme zahájili spolupráci nejen na bázi osvěty, ale také sběru plastových a kovových víček.

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu všestranně podporuje děti a mladé lidi s tělesným nebo kombinovaným postižením. Nadace pomáhá buď přímo nebo ve spolupráci s organizacemi, které poskytují potřebné služby v oblasti vzdělávání, sociální a pracovní rehabilitace, léčebných terapií, bezbariérové dopravy, osobní asistence i volnočasových aktivit. Spolu se Staropramen Festivaly bez zábran připravili třeba pochod nejkrásnějšími místy Prahy ze Stromovky až na Vyšehrad a také aktivity v průběhu letních festivalů.

I když vždy děláme věci po svém,
cookies na našem webu používat musíme.

Další informace